Hotline: 0944 004 666 - Email: info@vina-aspire.com

Small Office Security

TÍNH NĂNG

Số thiết bị được bảo vệ

Tối đa 50

Không giới hạn

Bảo mật dành cho máy tính và máy Mac

Bảo mật dành cho máy chủ

Bảo mật dành cho thiết bị Android

Bảo mật dành cho thiết bị iOS

Bảo mật dành cho Linux

Chỉ theo dõi dựa trên đám mây

Tại chỗ hoặc bảng điều khiển được lưu trữ

Quản lý mật khẩu

An toàn giao dịch tài chính

Sao lưu dữ liệu

Kiểm soát thiết bị

Kiểm soát ứng dụng dành cho máy tính

Mã hóa mức tập tin

Bảo vệ mã độc tống tiền

Nghiệp vụ thông minh dựa trên đám mây

Chống lừa đảo

Kiểm soát Web

Tính năng Chống thư rác dành cho ứng dụng email khách