Hotline: 0944 004 666 - Email: info@vina-aspire.com

Endpoint Security for Business | Core

KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS CORE CUNG CẤP:

  • Bảo vệ chống phần mềm độc hại nhiều lớp, nghiêm ngặt
  • Bảng điều khiển quản lý chống phần mềm độc hại hợp nhất, duy nhất

Reduce Business Risk
and Maximize Efficiency

Với hơn 125.000 chương trình độc hại mới được phát hiện mỗi ngày, chỉ dựa vào bảo vệ dựa trên mã xác thực chữ ký không đủ để cung cấp bảo mật đầy đủ cho doanh nghiệp của bạn. Kaspersky Endpoint Security for Business CORE kết hợp nhiều công nghệ chống phần mềm độc hại mạnh mẽ – bao gồm bảo vệ dựa trên mã xác thực chữ ký, bảo vệ chủ động và bảo mật có sự hỗ trợ của điện toán đám mây – để cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho doanh nghiệp của bạn

Chống phần mềm độc hại ưu việt
Bằng cách kết hợp các công nghệ phát hiện dựa trên mã xác thực chữ ký, cùng với bảo vệ chủ động, dựa trên các mẫu và có sự hỗ trợ của điện toán đám mây, Kaspersky Endpoint Security for Business cung cấp khả năng phát hiện phần mềm độc hại nâng cao đáng kể phần mềm độc hại – bao gồm việc bảo vệ khỏi các mối đe dọa mới chưa được ghi lại trong cơ sở dữ liệu chữ ký

Bảo vệ hệ thống của bạn khỏi sự tấn công của tin tặc
Tường lửa nâng cao của Kaspersky – cùng với Hệ thống Phòng chống Xâm nhập dựa trên Máy chủ (HIPS) – giúp bảo vệ máy trạm và máy chủ trong mạng của bạn… để ngăn những kẻ xâm nhập truy cập vào hệ thống của bạn và đánh cắp hoặc làm hỏng dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

Hàng triệu người dùng khác… tất cả đều giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn
Nhiều triệu người dùng Kaspersky đã ‘chọn tham gia’ để cho phép Kaspersky Security Network (KSN) dựa trên điện toán đám mây tự động thu thập dữ liệu về các lây nhiễm phần mềm độc hại có thể hoặc hành vi khả nghi từ hệ thống của họ. Có trên 25 triệu mẫu được nhận mỗi ngày và mức thông tin chưa từng có này từ hiện trường – nhận được theo thời gian thực – cho phép các chuyên gia của Kaspersky phân tích các mối đe dọa CNTT mới và cung cấp các giải pháp nhanh chóng hơn. Doanh nghiệp của bạn có thể hưởng lợi đầy đủ từ khả năng được hỗ trợ bằng điện toán đám mây này… mà bạn không cần phải chọn tham gia.

Nhanh chóng triển khai… và dễ quản lý
Kaspersky Endpoint Security for Business CORE được cấu hình trước để bắt đầu bảo vệ hệ thống và dữ liệu của bạn… ngay khi nó được cài đặt. Giải pháp cũng được cung cấp hoàn chỉnh với Kaspersky Security Center – bảng điều khiển quản lý tập trung giúp bạn kiểm soát tất cả các khía cạnh của giải pháp bảo mật Kaspersky của mình dễ dàng hơn.

Linh hoạt và có thể mở rộng
Bạn có thể thay đổi giải pháp Kaspersky Endpoint Security for Business CORE để đáp ứng các nhu cầu bảo mật CNTT cụ thể của mình. Bằng cách bổ sung một hoặc nhiều giải pháp Kaspersky Targeted Security , bạn có thể thêm chức năng bảo vệ tích hợp đầy đủ cho bộ nhớ, ảo hóa, máy chủ tập tin, thiết bị di động, thư, cổng nối Internet hoặc cộng tác… cùng với các khả năng quản lý hệ thống trên phạm vi rộng.

Ngoài ra, dù bạn chọn giải pháp Kaspersky Targeted Security nào, bạn sẽ vẫn có thể quản lý toàn bộ hệ thống bảo mật Kaspersky của mình thông qua một bảng điều khiển quản lý tích hợp – Kaspersky Security Center.